آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

شرایط ضمانت محصولات امان فیلتر

به منظور ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان ، کلیه محصولات امان فیلتر ،تحت ضمانت شرکت امان فیلتر قرار دارد ؛ لذا جهت ارائه بموقع و مناسب خدمات تضمینی امان فیلتر ، موارد ذیل را رعایت فرمایید::

  •  تکمیل و ثبت فرم درخواست خسارت در وبسایت گروه صنعتی امان فیلتر
  • به هیچ وجه فیلتر معیوب ، از روی موتور خودرو باز نشود .
  • موتور آسیب دیده کاملا باز نگردد .
  • کلیه اقدامات تعمیراتی پس از بازدید نماینده شرکت امان فیلتر صورت گیرد .

فرم درخواست خسارت

در صورت بروز مشکل ، جهت استفاده از خدمات گارانتی امان فیلتر ، فرم زیر را تکمیل و ثبت فرمایید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید