آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

تسلیت به آتشنشانان

آدمی انسانیت خود را محقق نمی کند مگر آنکه جان حیوانی اش را به پیروی از آرزوی انسانی خویش به خطر اندازد .

کتاب:خدایگان و بنده ، نویسنده:هگل

گروه تولیدی صنعتی امان فیلتر ، تاسف و تاثر خود را بابت حادثه دلخراش پلاسکو اعلام میدارد .

روح هموطنان درگذشته غریق رحمت …